מדיניות האיכות

אנו מתחייבים לעמוד בדרישות ת"י ISO 9001:2008 ולשמור על ניהול איכות השירות.

ניהול האיכות מהווה חלק אינטגראלי מתרבות החברה בכל תחומי עיסוקיה וכולל:

ביצוע העבודה בצורה המיטבית תוך תכנון, בקרה, פעילות מתקנת לשיפור מתמיד והבטחת איכות השירות.

כל זאת תוך כדי הענקת שירות ברמה הגבוהה ביותר ושמירה על שביעות רצונם של לקוחותינו.

דגשים

  • עמידה בדרישות חוק ותקינה.

  • ניהול מערכת איכות עפ"י דרישות ת"י ISO 9001:2008

  • ממשק עבודה ישיר עם הלקוח וביצוע העבודה באופן מקצועי, יעיל ואפקטיבי

  • עמידה בציפיות הלקוח והגברת שביעות רצונו

  • הכשרת עובדים בהתאם לפעילות החברה

  • פיתוח ובחינת מדדי איכות בפעילות החברה

  • הטמעת תרבות איכות והפקת לקחים

  • שיפור מתמיד של מערך ניהול האיכות

 

בכבוד רב,

עודד אוזירנסקי, מנ"כל

Quality Policy
We undertake to comply with ISO 9001:2008 SI and maintain service quality management.

Quality management is an integral part of the culture of the company in all areas of its business and includes:
Performing work in the best manner while planning, monitoring, Corrective Actions and ensuring continuous improvement of service quality.

All while providing the highest level of service and maintaining the satisfaction of our customers.

Emphases

• Compliance with law and regulation.
• Quality Management System according to ISO 9001:2008 IS requirements
• Interface directly with the client and getting the job done in a professional, efficient and effective manner.
• Meeting customer expectations and increase satisfaction
• Training employees in accordance with the Company's activities
• Developing and testing quality indicators in the Company
• Implementing quality culture and learning lessons
• continuous improvement of quality management system

 

 

Regards,

Oded Ozeransky, CEO

 

  A.T.T.S Advanced Tactical Training Solutions LTD.

IMOD No. 11010001 ספק משרד הביטחון

איי.טי.טי.אס פיתרונות לאימונים טקטיים מתקדמים בע"מ

 

  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon